TÊN BÀI THỰC HIỆN HÌNH VẼ MÔ PHỎNG CÁC LỖI TRỪ ĐIIỂM
Bài số 1: Hình số 8

Hướng dẫn cách thi:

*Bạn phải nghe hiệu lệnh từ hệ thống phát trên Loa. Khi có lệnh xuất phát mới được cho xe chạy.

*Khi có hiệu lệnh xuất phát, điều khiển xe tiến đến cửa vào hình số 8, rẽ phải đi một vòng hình số 8 (vạch đứt đỏ), sau đó đi hình số 3 ngược (hình đứt xanh), tiếp tục thực hiện bài số 2

Lưu ý:Điều khiển cho bánh trước sát mép ngoài, Khi ôm cua hãy giữ vững tay lái để tránh loạng choạng hay lắc lư tay lá

-Chạm vạch trừ 5 điểm

-Chống chân trừ 5 điểm

-Đi không đúng trình tự trừ 25 điểm ( thi trượt)

-Hai bánh ra ngoài hình trừ 25 điểm (thi trượt)

-Ngã xe trừ 25 điểm (thi trượt)

 

Bài thi số 2: Đi qua vạch đường thẳng

Hướng dẫn cách thi:

*Đi thẳng theo hình mũi tên trên sân

Lưu ý:Giữ đều ga và thẳng

tiến vào bài thi số 3

-Chạm vạch 2 bên đường thẳng trừ 5 điểm

-Chống chân trừ 5 điểm

-Hai bánh ra ngoài hình trừ 25 điểm (thi trượt)

 

Bài thi số 3 : Đi qua đường có vạch cản

Hướng dẫn cách thi:

*Đi theo hình mũi tên trên sân

Lưu ý:Tránh các vạch cản trắng ,tiến vào bài thi tiếp theo

-Chạm vạch cản(vạch sơn kẻ ngang màu trắng) trừ 5 điểm

-Chống chân trừ 5 điểm

-Hai bánh ra ngoài hình trừ 25 điểm (thi trượt)

 

Bài thi số 4: Đi qua đường gồ ghề và kết thúc

Hướng dẫn cách thi:

*Giữ đều ga, thẳng lái tiến xe qua các bậc gồ ghề -> kết thúc

Lưu ý: đi theo đường gồ ghề nên cần giữ tay lái chắc 1 chút , nếu thấy xe yếu cần thêm chút ga để cho xe vượt qua các vạch cản, nếu thấy xe nhanh quá thì rà thắng

 -Chống chân trừ 5 điểm

-Hai bánh ra ngoài hình trừ 25 điểm (thi trượt)

-Ngã xe trừ 25 điểm (thi trượt)

 

** Tránh gặp phải những lỗi loại trực tiếp sau: