Lịch Thi Bằng Lái Xe Máy A1 Tháng 05 năm 2024

LỊCH THI

THỜI GIAN CÓ MẶT

TẬP XE

BẮT ĐẦU THI

Thứ 5 ngày 02/05/2024 12H00 11H30 13H00
Thứ 4 ngày 08/05/2024 12H00 11H30 13H00
Thứ 3 ngày 14/05/2024 12H00 11H30 13H00
Thứ 4 ngày 22/05/2024 12H00 11H30 13H00