LỊCH THI SÁT HẠCH LÁI XE HẠNG A1 THÁNG 06/2024

LỊCH THI

THỜI GIAN CÓ MẶT

TẬP XE

BẮT ĐẦU THI

Thứ 7 ngày 01/06/2024 07H00 06H30 08H00
Thứ 4 ngày 05/06/2024 12H00 11H30 13H00
Thứ 4 ngày 12/06/2024 12H00 11H30 13H00
Thứ 4 ngày 19/06/2024 12H00 11H30 13H00
Thứ 4 ngày 26/06/2024 12H00 11H30 13H00