Những điều cần biết về thiết bị DAT

Thiết bị DAT là một thiết bị mới chuyên dùng trong các trung tâm sát hạch & cơ sở đào tạo lái xe ô tô. Sản phẩm giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe này ra đời nhằm mục đích đảm bảo việc học và đào tạo bằng lái xe ô tô được diễn ra đầy đủ, nghiêm túc và chất lượng, giúp nâng cao tay nghề của người lái xe và giảm thiểu tai nạn giao thông.

Thiết bị DAT là gì?

DAT là tên viết tắt của thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe. Thiết bị DAT được lắp đặt trên các phương tiện dạy thực hành lái xe để kiểm soát thời gian và quãng đường học thực tế của học viên.

DAT là thiết bị giám sát quãng đường và thời gian học thực hành lái xeDAT là thiết bị giám sát quãng đường và thời gian học thực hành lái xe

Với những thông tin được cung cấp từ thiết bị giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe (DAT), trung tâm đào tạo & BGTVT sẽ có đầy đủ các thông tin để kiểm soát chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên và học tập của học viên khi tham gia chương trình xin cấp bằng lái xe ô tô.

Quy định, quy chuẩn gì dành cho thiết bị DAT?

Nghị định 138/2018/NĐ-CP ban hành ngày 08/10/2018 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe trong đó có nội dung nêu rõ về việc bắt buộc các cơ sở đào tạo lái xe ô tô, Trung tâm sát hạch lái xe phải thực hiện trang bị thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên đường của học viên theo lộ trình do Bộ Giao thông vận tải quy định.

Đi cùng với quy định từ nghị định, Thông tư 01/2021/BGTVT ra đời nêu rõ lộ trình đối với các đơn vị đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe phải có trách nhiệm trang bị thiết bị giám sát quãng đường và thời gian học lái xe trước 01/01/2022.

Các thiết bị DAT được lắp đặt trên xe dạy lái, xe tập lái cần có chứng nhận phù hợp QCVN105:2020/BGTVT hay còn được hiểu là quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe.

Thiết bị DAT cần có những tính năng gì?

Theo QCVN105:2020/BGTVT thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe cần phải có các chức năng tối thiểu bao gồm:

  • Chức năng hiển thị thông tin và thông báo trạng thái hoạt động bằng đèn, âm thanh hoặc màn hình với các nội dung: tín hiệu mạng viễn thông di động, tình trạng kết nối máy chủ, tín hiệu GNSS, tình trạng bộ nhớ lưu trữ, tình trạng hoạt động camera, trạng thái đăng nhập đăng xuất của giáo viên/học viên, thời gian & quãng đường học lái xe theo thời gian thực và số liệu thời gian đã/còn phải thực hiện theo quy định
  • Chức năng ghi nhận thay đổi người dạy và học trên xe bằng thẻ hoặc vân tay
  • Chức năng xác thực người học qua camera
  • Chức năng cảnh báo bằng đèn Led nháy hoặc màn hình với các trạng thái: không nhận diện được, không trùng khớp thông tin, lỗi phần cứng hoặc không kết nối được máy chủ quản lý
  • Chức năng ghi và lưu trữ dữ liệu trên thiết bị với dữ liệu người dạy và học viên cùng thông tin hành trình xe chạy và kết quả xác thực khuôn mặt học viên
  • Chức năng truyền dữ liệu về máy chủ quản lý theo thời gian quy định