Đăng kí

    Thông tin cá nhân
    Hình Ảnh

    Lưu Ý: Ảnh rõ nét, chất liệu ảnh láng bóng; Chụp không quá 3 tháng; Không dùng ảnh scan/chỉnh sửa; Chính diện, rõ mặt, không đeo kính, tóc tai gọn gàng, đầu để trần, trang phục lịch sự

    Lưu Ý: Ảnh rõ nét, chất liệu ảnh láng bóng; Chụp không quá 3 tháng; Không dùng ảnh scan/chỉnh sửa; Chính diện, rõ mặt, không đeo kính, tóc tai gọn gàng, đầu để trần, trang phục lịch sự

    Tôi cam kết các thông tin được điền là chính xác